Yaratıcı Drama

Yaşayarak ve yaşadıklarını pekiştirerek öğrenme olarak tanımlanan yaratıcı drama özel eğitim alması gereken çocukları için verilen eğitimler arasında yer almaktadır. Yaşam deneyimlerinden yola çıkılarak bir amaç veya düşüncenin rol alma tekniklerinden yararlanılarak canlandırılması çocuklarda kalıcı bir etki sağlayarak özgüvenlerini kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Yaratıcı drama ile çocuklarda estetik gelişim sağlanmakta, eleştirel düşünme yeteneği geliştirilerek sosyal ve çalışma becerisi kazandırılmaktadır. Çocuğun kendini ifade edebileceği bir birey olarak yetişmesinde yaratıcı drama eğitimlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. Kendini tanıyabilen bir çocuk ve birey olarak problem çözme kabiliyetini geliştirmiş bir çocuk gelecekte aileye veya çevresinde bir başkasına bağımlı olmadan sorunlarının üstesinden gelebilecektir.

Hayal gücü, sanatsal ruhu da geliştiren yaratıcı drama insanların diğer insanlarla olan iletişimlerinde olay ve durumlarını gözlemlemesini sağlayabilmektedir. İletişim becerilerinin maksimum düzeye çıkarıldığı ve geliştirildiği eğitim programında yeteneklerini keşfeden ve tekrar ederek pekiştiren çocuğun meslek seçimi de daha bilinçli ve akılcı olacaktır.

Okul öncesi çağlardan başlayabilen yaratıcı drama eğitimleri hemen herkesin katılabileceği bir eğitim programıdır. Eğitim bilimleri, psikolojik danışma, sosyal hizmetler, rehberlik, engelli çocukların eğitimleri, kültürel faaliyetleri gibi daha pek çok alanda çeşitli yöntem ve araçlarla çocuğun veya bireyin ihtiyacına göre şekillenebilmektedir.

İnsanların diğer insanlarla etkileşim ve iletişim içerisinde bulunduğu her alan yaratıcı dramanın kullanımına uygun olmakla birlikte gelişimi desteklemektedir. Özellikle özel eğitim alması gereken diğer çocuklardan farklı çocuklarınız için yaratıcı drama dersleri çocuğun kişisel gelişimini tamamlamasına yardımcı olur.

Fiziksel, zihinsel veya bedensel engelleri nedeniyle merkezimizde eğitim alan çocuklar için bireysel tanı konulması sonrası özgüven sağlayacak yaratıcı drama eğitimleri çocuğun bir başkasına bağımlı olmadan yaşamını sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. Ailenin de desteğiyle ortak yürütülen eğitim programı gerek merkezimizde gerekse ev ve aile ortamında çocuğun kendini geliştirmesine yardımcı olacak. Bireysel veya grup eğitimleriyle terapilere katılan çocukların yaşamdan örneklerle yetenekleri geliştirmesi tüm yaşamını olumlu yönde etkileyecek bir etki bırakmaktadır. Öz güven oluşumunun temellerinden biri olan yaratıcı drama merkezimizde yaşıtlarına uygun olarak tüm çocuklar için sağlanmaktadır.