Engelli bireyde cinsellik

Toplumsal bir algı olarak normalde konuşulmayan cinsellik engelli bireye anlatım konusunda da aile içerisinde ıkıntılar yaşanmasına neden olabilmektedir. Zihinsel, fiziksel veya bedensel bir engeli bulunsa da ergenlik çağına ulaşan bireyin biyolojik olarak cinsel kimliği oturmaya başlamaktadır. Bu bağlamda engelli bireyde cinsellik nasıl olmalı, engel düzeyine göre konu nasıl anlatılmalı ve nasıl baskılanmalı oldukça önemlidir.

Ailelerde yok sayma, yasaklama gibi eğilimler bulunsa da çocuğun yalnız kaldığında veya toplum içerisinde zaman geçirdiğinde göstereceği davranışlar biyolojik olarak kendini tetikleyecektir. Cinsel dürtülerin baskılanmadığı ve yasaklandığı durumlarda çocukların yaşayacağı ruhsal problemler gerek ailesine gerekse çevresine karşı saldırgan bir tavır almasına neden olabilecektir.

Ergenlik çağına gelmiş çocuğun engel düzeyine göre kız ve erkeklerde değişken olmakla birlikte çok hızlı yaşanan değişiklikler cinsel kimlik kazanımlarında aceleci bir tavır sergilemelerine neden olabilmektedir. Ailede başlayan eğitim engelli bireyde cinsellik kavramı ile kurumumuzda da engelli bireye aşılanmaktadır. Konunun uzmanı ekibimiz ile psikolog eşliğinde yürütülen eğitim programı engelli bireyin süreci daha az sorunlarla atlatmasına yardımcı olur. Bireyin cinsiyetine uygun rolleri kabullenmesi, karşı cinsin özelliklerini anlaması, kendi cinslerinin özelliklerini bütünüyle kavraması gibi bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarıyla yürütülmektedir.

Sağlığın biyolojik açıdan etkisini de düşünerek engel düzeyi ne olursa olsun engelli birey cinsel eğitimin mutlaka uzmanlar tarafından verilmesi gerekir. Ailelerinde aktif rol aldığı eğitim programında çocukların davranışlarına verecekleri tepkiler veya dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda bilgilendirilmektedir.

Ayrıca aileler için de bilgi amaçlı verilebilen eğitimlerde ailelerle birebir olarak görüşme sağlanarak ev ortamında engelli çocukları için yapmaları gereken görevler konusunda fikir alışverişi yapılması gerekir. Cinsel tahriki dürtüleyecek kıyafetlerin engelli bireye giydirilmemesi, çocuk için özel bir odasının bulunması, aynı odada çocukla birlikte yatılmaması ve aile ortamına göre şekillenecek tavsiyelere dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca televizyon bilgisayar tablet gibi araçlarda cinsel tahrike yönelik hiçbir unsur veya video gibi görüntülerinde yer almaması engelli bireyde cinsellik eğitiminin gerek kurumumuz eğitmenleri ve aile işbirliğinde maçına ulaşmasını sağlayacaktır.