Aile Danışmanlığı

Her çocuk özeldir ancak bazı çocuklar zihinsel veya fiziksel engelleri nedeniyle ya da öğrenme süreçlerinin daha kısa ve uzun olması sebebiyle yaşıtlarından farklı özelliklere sahip olabilir. Çocukların yaşıtları olan diğer çocuklardan farklı olduğunu düşünen ailelerin gözlemleri sonucu alınacak raporu ile özel bir eğitim aldırmak istediği çocuklar için her yönüyle kurumumuz tarafından destek hizmet, eğitim ve öğretim programı hazırlanmaktadır. Özel eğitim alan çocukların eğitimin yalnızca okulda değil aile ile birlikte yürütülmesi gereken bir süreç olması aile danışmanlığı programlarımız ile doğru ve etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Çocuğun eksikleri ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanana bireyselleştirilmiş eğitim programında çocuk için en doğru ve en etkili olacak eğitim programı sürdürülmektedir. Bu bağlamda ev ortamında da çocuğun okul dışında bilinçli bir şekilde aileler tarafından desteklenmesi gerekir. Öncelikle ailelerin terapilere katılması sağlanarak çocuğun eğitim düzeyi konusunda nasıl bir program uygulanacağı, evde verilen görev ve sorumluluklara karşı nasıl davranması gerektiği ve buna benzer daha pek çok konu aile ile bire bir olarak aile rehberliğinde sürecin işleyişi ile ilgili ortak bir çalışma sağlanmaktadır. Bireysel terapilerin yanında aileler için grup terapileri veya ihtiyaç duyulması halinde merkezimizde konferans veya seminerler de düzenlenebilmektedir.

Anne ve baba paylaştım toplantıları ile çocuğun gelişim düzeyini olumlu yönde etkileyecek davranış ve eğitimler çocuk kadar anne ve baba için de gerekecektir. Çocuğun almış olduğu tanı ve bu tanı doğrultusunda uygulanacak olan uzmanlarımız tarafından hazırlanmış eğitim programı aileler ile de paylaşılmaktadır. En çok ailelerin tanıyabileceği çocukların aldığı tanı için desteklenecek eğitim programında hangi tekniğin ve yöntemlerin kullanılacağı bilgisi aile danışmanlığı ile ailelere aktarılmaktadır.

Ailenin eğitim sürecine aktif olarak katılımının sağlanacağı ile danışmanlığı programında evde yapılması gereken çalışmalar, ödev planlaması, yaşadıkları uyum sorunları, bu sorunlara karşı çocuğun verdiği ve ailesi tarafından alacağı tepki gibi konular irdelenmektedir. Ayrıca gerek görülmesi halinde öfke denetimi, iletişim becerisi, stresle baş etme teknikleri gibi konular için de merkezimizde bulunan psikolog eşliğinde ailelerle bireysel görüşmeler sağlanarak aile içinde karşılaşılan problemlere karşı çözüme yönelik durumlar için yönlendirme sağlanmaktadır.

Tuvalet eğitimi, cinsel eğitim gibi ailelerin ortak olduğu sorunlar için de ihtiyaçlar doğrultusunda aile danışmanlığı eğitimi ortak bir şekilde grup halinde yapılabilmektedir.