Bireysel danışmanlık

Özel eğitim için merkezimize başvurduğunuz çocuklarınız için eğitimlerimiz arasında bireysel danışmanlık hizmetlerimiz de mevcuttur. Çocuğun ihtiyacına yönelik olarak çocuğa konulan tanıya istinaden hazırlanacak eğitim programı ve eğitimde başvurulacak yöntem ve teknikler sürecin devamında aileler için de bireysel danışmanlık hizmetinin verileceğini göstermektedir. Çocuğu bir başkasına bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde durabileceği veya yeteneklerini geliştirebileceği ya da ihtiyaçlarını en doğru ve en etkili bir biçimde karşılayabileceği eğitim programı çocuğa özel olarak hazırlanmakta ve ev ortamında aileler tarafından desteklenmesi sağlanmaktadır.

Yaşıtlarından farklı olan ve bu farkın sorun oluşturacağı etkileri en aza indirmeyi amaçladığımız eğitim süreci faaliyetlerimizde her türlü destek eğitim ve öğretim hizmeti uzman ekibimiz tarafından kişiye özel olarak bireyselleştirilmiş bir şekilde süreç halinde ilerlemektedir. Çocuğun her yönüyle koçluğunun üstlenildiği bireysel danışmanlık eğitimi devamında ailenin ev ortamında sağlayacağı destek için ailelere de bireysel olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti verilesini gerektirmektedir.

Aileye verilen bireysel danışmanlık hizmetinde çocuğa konulan tanı ve bu tanı için çocuğa uygulanması planlanan eğitim öğretim süreci, yöntem ve metotları aile bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca çocuğa evde yapmak üzere verilecek ödev, görev ve sorunluluklar hakkında bilgi ve nasıl davranmaları gerektiği yönünde planlama ortak olarak ailelerle yürütülmektedir. Çocukların yaşamlarını bağımsız olarak bir başkasına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürecekleri eğitim öğretim programında her yönüyle ailelerin aktif rol alması sağlanmaktadır. Fiziksel veya zihinsel eksikliklerin tamamlanmasının amaçlandığı bireyselleştirilmiş danışmanlık hizmetinde aynı zamanda ruhsal doygunluğun da tamamlanması çocuğun kişisel gelişimi için oldukça önemli olacaktır.

Birbirinden farklı olan ailelerin yaşam tarzlarına göre aile içinde yaşanacak problemlere karşı çözüme yönelik ortak çalışmalar, ihtiyaç duyulması halinde gerek çocuk için gerekse aileler için psikolog desteğinde bireysel danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Öfke kontrolü, stres yönetimi ve daha pek çok konu üzerinde aileler olarak karşılaştığınız olay ve durumları aile içerisinde çocuğunuzun durumdan en az etkilenebileceği ölçüleri öğrenmeniz sağlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bireysel danışmanlığın yanında grup terapileri gibi çok önlü yürütülen faaliyetler de süreç içerisinde yer alabilmektedir.