Özbakım Becerileri Eğitimi

Çocukların yaşıtları ile gelişim düzeyine bakılarak yapması beklenen davranış ve değerler öz bakım becerisi olarak adlandırılmaktadır. Kişisel bakım becerilerinin tamamına verilen genel bir ad olarak her yaşta çocuğun yapabileceği davranış ve durumlar farklıdır. Özel eğitim alması gereken çocuklar için yaşıtlarına uygun davranışları gözlemlenerek gerek aile içerisinde gerekse toplum içerisinde becerilerine uygun davranışları desteklemektedir.

Öz bakım becerileri eğitimi kurumumuzca özel eğitim alması gereken çocuklar için bir eğitim programı dahilinde uygulanmaktadır. Bireyin bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir birey olarak yaşamını sürdürmesinde önemli bir yere sahip olan öz bakım becerileri eğitimi hangi yaşta olursa olsun bireyin başkasına bağımlı olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamasını amaçlamaktadır. Çocuk yaşlarında başlayan ve çocuğun geleceğini önemli ölçüde etkileyen kendi kendine yetebilme becerisi duygusal açıdan kendini eksik hissetme olumsuzluğunu da ortadan kaldırmaktadır.

Okul öncesinde veya okul döneminde yaşıtları ile aynı veya benzer davranışları sergileyemeyen çocuklar için öze eğitim programında öz bakım becerileri eğitimi ihtiyaç duyulması halinde sağlanmaktadır. Her ne kadar uzman ekibimiz kontrolünde bir eğitim programı uygulanıyor olsa da ev ortamında da eğitime aileler tarafından destek verilmesi gerekecektir. 36-48 aylık bir çocuğun kendi kendine yemek yemesini, tuvalet gereksiniminin yardımla karşılanması, kendine ait eşyaları toplaması gibi çeşitli görev ve aktivitelerle desteklenmesi gerekir.

Fiziksel, zihinsel veya bedensel engeli bulunan bireyler için de önem arz eden öz bakım becerileri eğitimi çocuklarda her çocuğun ihtiyacına yönelik olarak bir eğitimi programının ailelerle ortak olarak hazırlanmasıyla hayata geçirilmektedir. Bu sayede yaşıtları ile yaşadığı dönemde her zorluğu aşarak, problemlerin üstesinden gelebilme becerisi kazanan eğitim sistemi ile çocuğun kendi ayakları olduğunu fark etmesi ve ayakları üzerinde durabileceğini öğrenmesi öz bakım becerisi ile mümkün olacaktır.

Çocuklar için kurumumuzca sağlanan bireysel veya grup terapileri özel olarak aileler için de verilmektedir. Bu sayede çocukların evde uygulayabilecekleri tavsiye, eğitim ve aktiviteleri öğrenmiş olan aileler çocuklarını ev ortamında özel eğitim dahilinde destekleyebilmektedir.