Bireysel Eğitimler

Özel eğitim alması gereken çocuklarınız için kurumumuza başvurduğunuzda çocuk için konulan tanıya uygun bir eğitim sağlanması için merkezimizdeki uzman ekibimiz eğitim planı hazırlamaktadır. Eğitim planı içerisinde yer alan bireysel eğitimler çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenmektedir. Çocuğun herhangi bir engeli bulunması veya üstün bir zekaya sahip olması gibi etkenler eğitim programının ne yönde devam edeceğini belirleyebileceği gibi özgüven oluşumu için de zemin hazırlayarak ihtiyaç düzeyine göre çocuğun bağımlı olması durumları aşılmaya çalışılmaktadır.

Özel eğitim alması gereken her çocuk kendine has özel bir çocuktur. Ailelerin de aktif olarak rol alacağı eğitim programında öncelikle çocuk için sağlanan bireysel eğitimler ihtiyaç duyulması halinde aile için de sağlanarak çocuğun ev ortamında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Aile ile yapılacak bireysel eğitimlerde çocuk için konulan tanıya istinaden eğitim programı çocuğa özel hazırlanmaktadır. Aileler ile iş birliği içinde hazırlanan eğitim programında çocuk için uygulanacak eğitimin yöntem ve metotları hakkında bilgiler verilir.

Ayrıca çocuğun anlama ve anladıklarını pekiştirme yolunda ev ortamında sağlanması gereken davranış biçimleri, aile içinde karşılaşılması muhtemel problemlere karşı çözüm odaklı yaklaşım sergilenmesi veya çocuğa ev ortamında yapması için ödev ve görevler gibi uygulamalar eğitim programında ailelerin de yer alması gerektiğini göstermektedir.

Çocuğunuzun ihtiyaç düzeyine göre sosyal çevresinde aktifleşmesini ve kendini ifade edebilmesini sağlayan psikolojik destek de dahil olmak üzere kendini ifade edebilen bir birey olarak geleceğe hazırlanması ilk adım olarak bireysel eğitimlerle sağlanmaktadır.

Ayrıca bireysel eğitimlerin yanında gerek çocuk için gerekse aileler için ihtiyaç duyulması halinde grup halinde eğitimler de sağlanmaktadır. Özellikle aile içinde sık sık yaşanan gerginlikler ve olumsuz durumlara karşı psikolog desteğinde aileye sağlanacak bireysel eğitim programı öfke kontrolünü, davranış problemlerini ve buna benzer sorunları ortadan kaldırmaya yönelik amaç taşıyarak çocuğun ev ortamında daha sağlıklı gelişim sürdürmesini sağlamaktadır. Özel eğitim için kurumumuz uzman ekibi çocuklarınızın eksik yönlerini geliştirecek, yeteneklerini keşfedecek ve akademik beceri kazandıracak eğitim programını kişiye özel olarak hazırlayacaktır. Bu sayede yaşıtları ile çocuklarınızın iletişim problemlerinin de önüne geçilebilecek.