Okuma Yazma Eğitimi

Özel eğitim dahilinde çocuğun okuma yazma becerisi kazanması okul öncesi dönemden okul döneminde de devam etmektedir. Çocuklar için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesiyle çocuğu kreş, anaokulu veya ilköğretime hazırlamak okuma yazma eğitiminde temel amaçtır. Özellikle içe kapanık, yaşıtlarından farklı davranışlar sergileyen çocuklar için toplumla kaynaşması, kendini ifade edebilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuğun gideceği kreş veya okula uyum sorunu yaşamaması açısından gereken özel eğitim hem yaşıtlarıyla kaynaşma hem de okula alışma açısından çocuk için oldukça önem arz emektedir.

Kurumumuzda okuma yazma eğitimine dahil edilmiş çocuklar kaynaştırma programında yaşıtları ile bir arada diğer çocuklarla entegrasyon sağlanarak düzenli takibi yapılmaktadır. Çocukların hayatında dönüm noktalarından biri olan okul için alıştırma faaliyetlerinde öncelikli amaç çocuğun okula uyum göstermesini sağlamak ve sonrasında okuma yazma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Özellikle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için okuma yazma becerisi kazandırılması okula başladığında çocukların yaşıtlarının gerisinde kalmadan yaşıtlarıyla eşit düzeyde hem eğitim öğretimini hem de sosyal faaliyetlerini geçirmesini sağlamaktadır.

Özel eğitim alması gereken çocuklar okuma yazma eğitimiyle kazanacakları beceri sonucunda ileride karşılaşacağı akademik görevleri başarı ile yerine getirebilecektir. Sahip olduğu okul olgunluk düzeyine eğitim programlarımızla erişebilmiş bir çocuğun öğrenme güçlüğü problemi yaşıyor bile olsa uyum kavramı ve okuma yazma becerisi öz güvenini kazanmasına yardımcı olacak.

Çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak her yönüyle okula hazır olması yaşına uygun olarak olgunluğa eriştiğini göstermektedir. Her çocukta değişen bir kavram olan gelişim düzeyi diğer çocuklarla eşitlendiği zamana geldiğinde hem çocuk için hem de aileler için sürecin çok daha kolay geçmesi sağlanmaktadır. Bu sayede okulda kendisinden istenenleri çocuklar başarı ile yerine getirmeye hazır bir öğrenme becerisiyle zamanını geçirebilecektir.

Okuma yazma eğitimi çocukların ihtiyaçlarına yönelik özel bir eğitim olarak kurumumuzda gerek bireysel gerekse grup terapileri ile çok yönlü olarak devam etmektedir. Psikolojik açıdan da çocuğun okula hazırlanmasını sağladığımız eğitim programları çocuklarda okul fobisini ortadan kaldırdığı gibi özgüven kazanmalarına da yardımcı olacak.