Davranış Problemi Eğitimi

Gelişim süreci her çocukta kendine özgü olarak değişmektedir. Bu bağlamda birbirinden farklı olan çocukları aileler yaşıtlarından ayırabilmektedir. Ailelerin yaşıtlarından kendi çocuklarında fark ettikleri aykırı özellikler oldukça önemlidir. Aileler tarafından fark edilen tüm özellikler davranış bozukluğu olarak algılanmasa da aileyi ve çevresini olumsuz yönde etkileyen davranışlar gözlemlendiğinde davranış problemi olarak özel bir eğitim alması şarttır.

Çocuklardaki davranışın davranış bozukluğu sınıfına girmesi için belli kriterler bulunmaktadır. Hırçınlık, sinir ve saldırganlık halleri, yeme, uyku ve konuşma bozukluğu gibi daha pek çok davranış en sık görülen davranış bozuklukları arasındadır. Ayrıca yaşına ve yaşıtlarına uygun olmayan davranışlar sergilemesi çocuklarda davranış bozukluğu olduğunu gösterir. Çocukların ergenlik çağına gelmeye başladıklarında cinsel rol beklentilerine uyum sağlayamaması ve cinsel kimliklerinde belirsizlikler yaşanması da davranış bozukluğu olarak görülmektedir.

Merkezimizde davranış problemi eğitimi çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenerek ailenin de eğitimde aktif olarak rol alacağı bir programı kapsamaktadır. Çocukların temel ihtiyaçlarında doyuma ulaşmaması, dikkat çekme isteği, çevresi ve ailesi tarafından onaylanmama veya ailece her davranışın ödüllendirilmesi davranış bozukluğunun altında yatan nedenlerden olabilmektedir. Kurumumuzda eğitim veren uzman ekibimiz gerek bireysel gerekse grup terapileri ile davranıştaki bozukluk nedenlerinin temeline inerek aileye ve topluma yararlı davranışlar sergilenmesi için program hazırlamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ailelerin de eğitilebildiği ve bireysel veya grup terapilerinin yer aldığı eğitim programında her yönüyle çocuğun davranış bozukluğu eğitiminin amacına ulaşması sağlanmaktadır.

Çocukların gelişim sürecinde davranış bozuklukları giderilmediğinde bireyin enliğine yerleşen bir davranış olarak çevresindeki diğer insanların temel haklarının çiğnenmesine, yaşa uygun toplumsal kuralların hiçe sayılmasına, toplum tarafından dışlanan bir birey olarak yaşamını sürdürmesine neden olabilecektir.

Davranış problemi eğitimi ile kendilerine olan öz güvenlerini kazanma yoluna giren çocuklar davranışlarda problem teşkil edecek tüm sorunların küçük yaşlarda yok edilmesini sağlayacaktır. Gerek kurumumuz uzman ekibi gerekse ailelerin desteğiyle davranış problemlerinin giderilmesi mümkün olabilmektedir. Çocuklarınızın davranış problemlerine yönelik kişiye özel olarak uygulanacak davranış problemi eğitiminde yöntem ve teknikler ailenin bilgisine de sunularak ortak yürütülen bir eğitim programı ile amaçlandığı başarıya ulaşmaktadır.