Özel Öğrenme Güçlüğü Sağaltım Programı

Özel eğitim alması gereken çocuklar için özel öğrenme sağaltım programı onların zayıf yönlerinin farkına varmalarını, problem çözme ve uygulama yollarını bulmaları yönünde eğitilmek için amaçlanmaktadır. Kurumumuz dahilinde hizmet veren uzman ekibimiz çocuğun her yönüyle kendini geliştirmesini ağlayarak hangi yaş grubunda olursa olsun bir başkasına bağımlı olmadan yaşamayı öğrenmesini sağlamaktadır.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara öğrenme becerisi aşılayan eğitim programı içerisinde her çocukla bireyselleştirilmiş bir terapi sağlanarak öğrenme becerileri geliştirilmektedir. Çocuğun öğrenme güçlüğü yaşadığı düzeye uygun olarak hazırlanan program hakkında ailelere de detaylı bilgi verilmekle birlikte ev ortamında eğitim için ailelerin aktif rol alması sağlanarak desteklenmesi planlanmaktadır.

Adım adım ve belirli basamaklar halinde öğrenme ve öğrendiklerini pekiştirmekte yükselme sağlanan öğrenme güçlüğü problemlerine karşı verilen proje veya ödevler için başlama ve bitirme arasındaki süreç, aman yönetimi, yapılacak işlerin listesi gibi çizelgeler oluşturulması ve bu çizelgeye ne düzeyde uyduğu veya uymadığı gözlemlenmektedir.

Özellikle matematik ve çarpım tablosu gibi zihni çalıştıran faaliyetlerde mantıksal ve görsel çalışmalara dayalı eğitim programları bireysel eğitimin yanında yaşıtlarıyla fikir alışverişi sağlayabileceği grup çalışmaları ile de desteklenmektedir. Ayrıca çocukların yaşıtlarına göre kelimeleri bir bütün halinde yazması, yön tayin edebilmesi, sağ ve solunu ayırması, zihinde resim canlandırması, tamir etme kabiliyeti gibi daha pek çok yönde yaşamın her anı için öğrenme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Yaşıtlarının gerisinde kalan bir çocuğun yaşayacağı güçlükleri ortadan kaldıracak ve kendini dışlanmış hissedecek tüm sorunlar özel öğrenme güçlüğü sağaltım programı ile aşılabilmektedir. Ev ortamında ailelerle yapılacak ortak bir çalışma planı hazırlanarak evde çocuğa çeşitli görevler verilmesi veya öğrenmeyi destekleyecek oyun ve aktivitelerle zaman geçirilmesi öğrenme güçlüğünü zamanla da olsa ortadan kaldıracak.

Çocukların öğrenme güçlüğü ile yaşadıkları sorunları minimize etmeyi amaçlayan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde özel eğitim alması gereken çocukların zihinsel, fiziksel veya bedensel her türlü eğitim programı kişiye özel hazırlanmaktadır. Kişisel gelişim yönünde öğrenme güçlüğünün önüne geçildiği eğitim programı aile desteğiyle ok daha kolay bir süreç olarak çocukların yaşıtlarına eş düzeye gelmeleri sağlanır.