Engellilerin yasal hakları

Engellilerin yasal hakları Özürlüler Kanunu kapsamında belirtilmiştir. Engelli bireylerin özürlülük durumları ile ilgili derecelendirme, sınıflandırma ve tanımlamalar özürlülük ölçütü kapsamında engellilerin yararlanacakları hakların belirlenmesini sağlamıştır. Özürlülük ölçütünde özürlü sağlık kurulu raporu oldukça önemlidir. Özürlülük durumu ne olursa olsun engelli birey için sağlık kurulu raporu almak kamu kurum ve kuruluşlarında yazılan resmi bir yazı ve gerekli evraklar ile mümkün olmaktadır. Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili bir sağlık kuruluşuna getirdiğiniz çocuğunuz için %’lik dilim üzerinden özürlülük derecelendirmesi ve sınıflandırması yapılmaktadır. Engellilerin yasal hakları %’lik dilimde belirtilen ölçüte göre kesinlik kazanmaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü, üstün yetenek, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, duygusal davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluk, dil ve konuşma bozukluğu ve buna benzer sorunlara karşılık özel bir eğitim alınması açısından sağlık kurulu raporu alınarak engellilerin engel düzeyine göre yasal haklardan faydalanması sağlanabilmektedir.

Sağlık kurulu raporunda yer alan %40 ve üzerindeki özürlülük oranı özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanılabileceğini göstermektedir. H sınıfı belge, özürlü kimlik kartı, bakım hizmetleri ve bakım aylığı, özürlü aylığı almak gibi pek çok imkandan yararlanılabilmektedir. Ayrıca devlet kurumlarında çeşitli vergi muafiyetleri de bulunan engelli bireyler için yerel yönetimlerin de sağladığı çeşitli hak ve kolaylıklar bulunmaktadır.

Engellilerin yasal hakları kapsamında %40 ve üzeri olan özürlülük oranı çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanmayı kapsıyor ola da özürlü sağlık kurulu raporunda yer alan %20’lik özürlülük oranı özel eğitim hizmetlerinden faydalanmayı mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda %20 ve üzeri olan engel durumlarına karşılık özel eğitim alma imkanı mümkündür. Çocukların veya gençlerin özel bir eğitime tabi tutularak yaşıtları ile aynı ortamda bulunması veya yaşamını bir adım geride sürdürmeden engellerin ortadan kaldırılmasının amaçlanması toplumsal bir görev olarak da bireylerin üstüne düşeni yapması gerektiğini göstermektedir.

Özellikle öğrenme güçlüğü, arkadaşları ile uyum problemi veya yaşıtlarının gerisinde kaldığı alanlarda özel eğitim hizmeti almak çocukların geliştirilebilir ve engellerin ortadan kaldırılabilir sorunlarını çözüme uzman ekip ile kaldırılabileceğini göstermektedir.