Yardımlaşma,  iletişim kurma, bir gruba ait olma, gerektiği durumlarda liderliği üstlenme, gerektiği durumlarda da liderle birlikte ortak hareket etme gibi sosyal becerileri geliştirici bir etkinlik oldu.